Raport EBI nr 33/2011: Uchwała Zarządu KDPW S.A. w sprawie rejestracji akcji serii A1 i C

Zarząd Stopklatka SA (dalej: "Spółka") niniejszym informuje o otrzymaniu Uchwały nr 1080/11 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (dalej: "KDPW") z dnia 30 listopada 2011 r., na podstawie której Zarząd KDPW postanawia przyjąć do depozytu papierów wartościowych 1 271 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A1 Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł każda oraz 326 201 akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł każda oraz oznaczyć je kodem PLSTPKL00012, pod warunkiem podjęcia przez spółkę organizującą alternatywny system obrotu decyzji o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania wskazanych powyżej akcji w tym systemie.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 - Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 33/2011

 

Osoby reprezentujące spółkę: Przemysław Basiak - Członek Zarządu