Raport EBI nr 28/2011: Złożenie oświadczenia Zarządu o dookreśleniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C

W załączeniu do raportu Zarząd Stopklatka S.A. przekazuje akt notarialny zawierający oświadczenie o dookreśleniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C Emitenta przeprowadzonej na podstawie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 26 z dnia 29 czerwca 2011 roku w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru, o której emitent informował w raporcie nr 25/2011 z dnia 12.09.2011 r.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

20110921 akt notarialny - dookreslenie kapitalu.pdf (2671.8 kB)

 

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 28/2011

 

Osoby reprezentujące spółkę: Przemysław Basiak - Członek Zarządu