Raport EBI nr 27/2011: Wypowiedzenie umowy Autoryzowanego Doradcy

Zarząd Stopklatka S.A. informuje, że z dniem 31 lipca 2011 r zakończył umowę współpracy z firmą Capital One Advisers Sp. z o.o. o pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy w rozumieniu Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Podstawą do wypowiedzenia było wygaśnięcie obowiązku współpracy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych po 1 roku od dnia pierwszego notowania akcji Emitenta w Alternatywnym Systemie Obrotu (12 lipca 2010r.)

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 27/2011

 

Osoby reprezentujące spółkę: Przemysław Basiak - Członek Zarządu