Raport EBI nr 24/2011: Rejestracja w KRS zmiany siedziby Spółki oraz zmian w radzie nadzorczej

Zarząd Stopklatka S.A. informuje, że otrzymał z Krajowego Rejestru Sądowego odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców zawierający dane Spółki ze zmianami będącymi rezultatem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 29 czerwca 2011r.

W aktualnym odpisie siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa, pod adresem
ul. Puławska 61,
02-595 Warszawa.

W aktualnym odpisie znajdują się także zmiany dotyczące składu Rady Nadzorczej Spółki, której skład przedstawia się następująco:
- Bogusław Kisielewski
- Piotr Reisch
- Piotr Orłowski
- Adam Bortnik
- Zbigniew Markowski

Zarząd informuje dodatkowo, że adres korespondencyjny oraz telefony Spółki pozostają bez zmian:
Stopklatka S.A.
ul. Tkacka 19-22
70-556 Szczecin
 

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 24/2011

 

Osoby reprezentujące spółkę: Przemysław Basiak - Członek Zarządu