Raport ESPI nr 4/2012: Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 lutego 2012 r.

Zarząd Stopklatka S.A z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 20 lutego 2012 r.

Akcjonariusz: Kino Polska TV S.A. w Warszawie
Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 1 798 286
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1 798 286
Udział w ogólnej liczbie głosów: 79,04%
Udział w liczbie głosów na NWZ: 92,47%

Akcjonariusz: Sławomir Ziemski
Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 131 500
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 131 500
Udział w ogólnej liczbie głosów: 5,78%
Udział w liczbie głosów na NWZ: 6,76%

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %Raport opublikowany w systemie ESPI pod numerem 4/2012Podpisy osób reprezentujących spółkę: Iwona Zabielska-Stadnik - Prezes Zarządu