Raport EBI nr 20/2012: Podpisanie umowy o współpracy z Concerto S.A.

Zarząd Emitenta informuje o podpisaniu w dniu 27 czerwca 2012 r. umowy pomiędzy Emitentem a Concerto S.A. o współpracy w ramach której portal www.dvdroller.pl zostanie afiliowany do portalu www.stopklatka.pl, w wyniku afiliacji powstanie nowy portal www.dvdroller.stopklatka.pl, będący częścią grupy mediowej Emitenta.

Celem współpracy jest otwarcie nowych perspektyw służących rozwojowi portalu i Emitenta.

Powstający portal dvdroller.stopklatka.pl to internetowa giełda filmowa umożliwiająca bezpłatną wymianę filmami na DVD i Blu-ray. Główną, choć nie jedyną funkcjonalnością dvdroller.stopklatka.pl jest wymiana filmami. Dodatkowymi korzyściami portalu są szybka rejestracja i darmowe konto. Baza prawie 800 tysięcy tytułów filmów oraz prosty system dodawania filmów sprawia, że wystawanie ich na wymianę trwa kilkanaście sekund, a wszystkie transakcje przebiegają tylko pomiędzy uczestnikami.

Firma Concerto S.A. zajmuje się tworzeniem innowacyjnych serwisów internetowych związanych z rynkiem muzycznym, filmowym oraz literaturą.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 20/2012

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę: Piotr Olak - Prezes Zarządu