Raport ESPI nr 3/2013: Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18 lutego 2013 r.

Zarząd Stopklatka S.A z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 18 lutego 2013 r.

Akcjonariusz: Kino Polska TV S.A. w Warszawie
Liczba zarejestrowanych na NWZA akcji: 1 867 701
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1 867 701
Udział w ogólnej liczbie głosów: 82,09%
Udział w liczbie głosów na NWZA: 92,34%

Akcjonariusz: Sławomir Ziemski
Liczba zarejestrowanych na NWZA akcji: 138 000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 138 000
Udział w ogólnej liczbie głosów: 6,07%
Udział w liczbie głosów na NWZA: 6,83%

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %Raport opublikowany w systemie ESPI pod numerem 3/2013Osoby reprezentujące spółkę: Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu