Raport ESPI nr 6/2013: Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stopklatka S.A. w dniu 27 czerwca 2013 r.

Zarząd Stopklatka S.A. ("Spółka") z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ("ZWZ") w dniu 27 czerwca 2013 r.

Akcjonariusz: Kino Polska TV S.A.
Liczba akcji zarejestrowanych na ZWZ : 1 867 701
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1 867 701
Udział w ogólnej liczbie głosów: 82,09%
Udział w liczbie głosów na ZWZ: 92,18%

Akcjonariusz: Sławomir Ziemski
Liczba akcji zarejestrowanych na ZWZ: 141 460
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 141 460
Udział w ogólnej liczbie głosów: 6,22%
Udział w liczbie głosów na ZWZ: 6,98%

 

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stopklatka S.A. w dniu 27 czerwca 2013 r. łącznie reprezentowanych było 2 026 161 akcji Spółki, stanowiących 89,05% udziału w kapitale zakładowym Spółki.

Ogólna liczba głosów w Stopklatka S.A. wynosi 2 275 246.


Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %


Raport opublikowany w systemie ESPI pod numerem 6/2013


Podpisy osób reprezentujących spółkę: Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu