Raport EBI nr 23/2011: Raport miesięczny za lipiec 2011 r.

Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu treść raportu miesięcznego za lipiec 2011 r.

201107 Raport miesięczny Stopklatka SA.pdf (230 kB)


Podstawa prawna:
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku -"Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect"

 

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 23/2011

 

Osoby reprezentujące spółkę: Przemysław Basiak - Członek Zarządu