Formularz zapisu na akcje serii C już do pobrania

Informujemy, że formularz zapisu na akcje nowej emisji (seria C) znajduje się w sekcji Emisje akcji

Zapraszamy do pobierania.