Raport EBI nr 21/2011: Potwierdzenie publikacji ogłoszenia w MSiG w sprawie subskrypcji akcji serii C

Zarząd Spółki Stopklatka SA, informuje iż w dniu 26 lipca 2001 roku w nr 143 Monitora Sądowego i Gospodarczego zostało opublikowane ogłoszenie w związku z ofertą publiczną akcji zwykłych na okaziciela serii C z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.


Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 21/2011

 

Formularz zapisu na akcje nowej emisji znajduje się w sekcji Emisje akcji