Raport EBI nr 6/2011: Wykaz osób posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZA Spółki w dniu 29.06.2011 r.

Zarząd podaje do wiadomości wykaz osób, które posiadały co najmniej 5 % głosów na ZWZA Spółki, które odbyło się 29.06.2011 r.

 

1. Kino Polska TV S.A.

a) liczba posiadanych akcji 1 271 000 (65,21 % udziału w kapitale Spółki)
b) liczba posiadanych głosów 1 271 000 (65,21 % udziału w głosach ogółem)

co stanowiło 70,52 % akcji na ZWZA i uprawniało do 70,52 % głosów.

2. Adam Bortnik

a) liczba posiadanych akcji 176 510 (9,06 % udziału w kapitale Spółki)
b) liczba posiadanych głosów 176 510 (9,06 % udziału w głosach ogółem)

co stanowiło 9,79 % akcji na ZWZA i uprawniało do 9,79 % głosów.

3. Przemysław Basiak

a) liczba posiadanych akcji 176 360 (9,05 % udziału w kapitale Spółki)
b) liczba posiadanych głosów 176 360 (9,05 % udziału w głosach ogółem)

co stanowiło 9,79 % akcji na ZWZA i uprawniało do 9,79 % głosów.

4. Sławomir Ziemski

a) liczba posiadanych akcji 156 565 (8,03 % udziału w kapitale Spółki)
b) liczba posiadanych głosów 156 565 (8,03 % udziału w głosach Spółki)

co stanowiło 8,69 % akcji na ZWZA i uprawniało do 8,69 % głosów.

 

Raport opublikowany w systemie ESPI pod numerem 6/2011

 

Osoby reprezentujące spółkę: Członek Zarządu - Przemysław Basiak