Raport EBI nr 17/2011: Treść uchwał podjętych przez ZWZA 29.06.2011 r.

Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 29 czerwca 2011 r

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

 

 20110630 protokol z Walnego Zgromadzenia Stopklatki nr 5918_2011.pdf
(1 MB)

 

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 17/2011

 

Osoby reprezentujące spółkę: Przemysław Basiak - Członek Zarządu