Raport EBI nr 16/2011: Raport miesięczny za maj 2011 r.

Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu treść raportu miesięcznego za kwiecień 2011 r.

 201105 Raport miesieczny Stopklatka SA.pdf
(197 kB)

Podstawa prawna:
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku -"Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect"

 

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 16/2011

 

Osoby reprezentujące spółkę: Przemysław Basiak - Członek Zarządu