Raport EBI nr 14/2011: Zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu Stopklatka S.A.

Rada Nadzorcza Emitenta na posiedzeniu w dniu 3 czerwca 2011 r. podjęła uchwałę o powołaniu Pani Iwony Zabielskiej-Stadnik na stanowisko Prezesa Zarządu, zgodnie z Art. 13 pkt. 3 Statutu Spółki.

Pani Iwona Zabielska-Stadnik weszła w skład Zarządu 6 grudnia 2010 r.
Zdobywała doświadczenie zawodowe podczas pracy dla czołowych polskich wydawnictw, m.in. dla Edipresse Polska S.A. i Wydawnictwa "Zwierciadło", gdzie zajmowała stanowiska kierownicze. Do jej obowiązków należało m.in. planowanie i realizacja strategii wydawniczej, przeprowadzanie zmian w tytułach wydawniczych oraz zarządzanie strategią komunikacji marketingowej i promocji (tygodnik "Przekrój"). Wcześniej związana była z PTK Centertel jako menedżer pracujący w zakresie komunikacji marketingowej, przy wprowadzeniu na rynek marek Idea i POP (dzisiaj Orange). Jako niezależny konsultant z zakresu komunikacji i rozwoju mediów, była również twórcą wielu projektów autorskich, do których należą m.in. realizacja projektu Festiwal Komunikacji Społecznej "Komunikowanie dla Wspólnego Dobra" we współpracy z Fundacją Komunikacji Społecznej, przygotowanie strategii wydawniczej i koordynacja działań związanych z wprowadzeniem na rynek magazynu psychologicznego "Sens", przygotowanie pierwszego projektu portalu psychologicznego dla Wydawnictwa Zwierciadło, oraz opracowanie założeń dla projektu portalu filmowego dla Fundacji Promocji Kina Film Polski.

Adam Bortnik, założyciel prowadzonego przez spółkę portalu Stopklatka.pl i dotychczasowy Prezes Zarządu, otrzymał od większościowego właściciela - Kino Polska TV S.A., propozycję wejścia w skład Rady Nadzorczej Emitenta. Adam Bortnik propozycję tę przyjął. Kandydatura zostanie rozpatrzona podczas najbliższego WZA, które odbędzie się 29 czerwca 2011 r.

Obecnie skład Zarządu Emitenta przedstawia się następująco:
Iwona Zabielska-Stadnik - Prezes Zarządu,
Przemysław Basiak - Członek Zarządu.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" (Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy z dnia 18 grudnia 2009 r.).
 

Osoby reprezentujące spółkę: Przemysław Basiak - Członek Zarządu