Raport EBI nr 13/2011 (ESPI nr 3/2011): Zwołanie ZWZA Stopklatka S.A. na dzień 29 czerwca 2011 roku

Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Stopklatka S.A. w dniu 29.06.2011

 ZWZA 20110629 Dokumenty Stopklatka SA.pdf (330 KB)

 

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect wyrażonego w Załączniku nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy z dnia 18 grudnia 2009 r.

 

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 13/2011 i w systemie ESPI pod numerem 3/2011

 

Osoby reprezentujące spółkę: Przemysław Basiak - Członek Zarządu