Raport EBI nr 11/2011: Raport miesięczny za kwiecień 2011 r.

Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu treść raportu miesięcznego za kwiecień 2011 r.

 201104 Raport miesieczny Stopklatka SA.pdf
(591.7 kB)

Podstawa prawna:
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku -"Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect"

 

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 11/2011

 

Osoby reprezentujące spółkę: Adam Bortnik - Prezes Zarządu