Raport EBI nr 16/2010: Raport miesięczny za wrzesień 2010 r.

Zarząd Spółki Stopklatka S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za wrzesień 2010 roku.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych - wrzesień 2010.

Miesiące wakacyjne to okres, w którym odbywały się wydarzenia, podczas których Stopklatka S.A. pełniła rolę współorganizatora, patrona medialnego i partnera wielu wydarzeń filmowych. Wydarzenia te zostały opisane w raporcie miesięcznym za miesiąc sierpień 2010 r., a ich kontynuacja zostanie przedstawiona w niniejszym raporcie.

2. Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

- W okresie objętym niniejszym raportem spółka Stopklatka S.A. opublikowała następujący raport bieżące EBI:

2010-09-14 raport bieżący nr 15/2010 STK Raport miesięczny za sierpień 2010 r.

- W okresie objętym niniejszym raportem spółka Stopklatka S.A. nie publikowała raportów ESPI.

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja choćby w części miała miejsce w okresie objętym raportem.

Najważniejszym wydarzeniem mającym miejsce we wrześniu była premiera Magazynu Filmowego "Pierwszy rząd". W cotygodniowych odcinkach pojawiać się będzie w portalu Stoplatka.pl specjalny program filmowy, który przybliżać będzie premiery kinowe, wydarzenia, forum. Wraz z premierą programu rozpoczęte zostały prace nad kanałem Stopklatkatv, który znajduje się na portalu YouTube.

We wrześniu Stopklatka SA objęła patronatem medialnym 33 przedsięwzięcia w tym trzy festiwale: "Młodzi i Film", "Yach Film" oraz Festiwal Filmów Dziecięcych Galicja. Ponadto m.in. Spółka objęła patronatem promocje następujących filmów: "Obywatel Kane", "Matka Teresa od kotów", "Bazyl" oraz objęła patronatem medialnym cykl filmów przedwojennych "W Iluzjonie" emitowanym w telewizji Kino Polska.

Jednocześnie zorganizowany został konkurs dla użytkowników portalu Stopklatka.pl, w którym wygraną stanowiła atrakcyjna 50% zniżka dla zwycięzcy na kurs scenariopisarstwa. Emitent objął patronat medialny nad kursem scenariopisarstwa.

Równolegle w okresie objętym raportem prowadzone były prace rozwojowe w portalu Stopklatka.pl. Wdrożone zostały nowe mechanizmy logowania i rejestracji użytkownika, rozbudowany został dział poświęcony relacjom inwestorskim o wiadomości dla inwestorów oraz nowy kanał RSS. Ponadto przeprowadzono modernizację działu "Multimedia" oraz stworzony został nowy dział "Pierwszy rząd". Toczyły się prace nad kolejnymi funkcjonalnościami, które zostaną wdrożone w późniejszym okresie.

Jednocześnie prowadzono prace dla klientów Stopklatka S.A. m.in. zrealizowano intranetowy system administracji danymi dla jednego z partnerów oraz wdrożono nowe wersje stron www klientów Spółki, poświęcone wydarzeniom: Nagrodzie im. Zbyszka Cybulskiego i Przeglądowi Filmów Chińskich.

5. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

W listopadzie lub w grudniu Spółka planuje zwołanie Walnego Zgromadzenia. O szczegółach poinformuje w raporcie EBI i ESPI.

Podstawa prawna:
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

 

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 16/2010

 

Osoby reprezentujące spółkę: Adam Bortnik - Prezes Zarządu