Raport EBI nr 15/2010: Raport miesięczny za sierpień 2010 r.

Zarząd Spółki Stopklatka S.A. z siedzibą w Szczecinie działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za sierpień 2010 roku.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych - sierpień 2010 (Komentarz Zarządu)

W ocenie Spółki w okresie objętym raportem nie wystąpiły szczególne, nowe zdarzenia i nowe tendencje w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogłyby mieć istotny wpływ na kondycję finansową oraz wyniki finansowe Emitenta i w kolejnych okresach.

2. Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

W okresie objętym niniejszym raportem spółka opublikowała następujące raporty bieżące i okresowe w systemie EBI:

2010-08-27 bieżący 14/2010 STK Informacja dla Akcjonariuszy i Inwestorów
2010-08-13 kwartalny 13/2010 STK Raport kwartalny za drugi kwartał 2010 r.
2010-08-13 bieżący 12/2010 STK Raport miesięczny za miesiąc lipiec 2010 r.
2010-08-06 bieżący 11/2010 STK Wyznaczenie pierwszego dnia notowania Akcji serii B oraz zakończenie notowania PDA serii B
2010-08-03 bieżący 10/2010 STK Złożenie wniosku o wycofanie PDA serii B oraz wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii B

W okresie objętym niniejszym raportem spółka opublikowała następujące raporty w systemie ESPI:

2010-08-02 STOPKLATKA S.A. RB_ASO 3 2010[288151]

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja choćby w części miała miejsce w okresie objętym raportem.

a) W okresie objętym raportem spółka realizowała zdefiniowane już cele emisji, jakimi były prace rozwojowe w portalu Stopklatka.pl, przeznaczone w szczególności dla odwiedzających stronę i jej stałych użytkowników. Nastąpiło między innymi usprawnienie funkcjonalności: rejestracji, logowania i usuwania konta użytkownika, łączenie z kontem Facebook (w trakcie realizacji), wdrożenie sekcji "Moje kanały" w dziale TV, modyfikacja kalendarium w newsletterze, usprawnienie kanałów RSS, modyfikacja sekcji "Znajomi" w profilu użytkownika.

b) Równolegle ważne dla Stopklatki było pozyskanie w sierpniu do współpracy krytyka, dziennikarza i publicysty komiksowego i filmowego Kamila M. Śmiałkowskiego, który obecnie pisze specjalnie dla Stopklatki autorskie felietony.

c) We współpracy z rysownikiem, scenarzystą, recenzentem - Robertem Siennickim - trwały w całym raportowanym okresie prace nad rozwojem serii komiksowej "The Movie"

d) W sierpniu Spółka koncentrowała się również na projektowaniu i wdrożeniu serwisów produktowych na zlecenie klientów, w tym m.in. do premier kinowych filmów "Tetro", "Buddenbrookowie - dzieje upadku rodziny", "Jestem miłością", "Huśtawka" oraz anglojęzycznej wersji strony festiwalu "Młodzi i Film".

e) Ponadto w okresie objętym raportem Spółka przeprowadziła wdrożenie nowej wersji serwisu Gutekfilm.pl dla Gutek Film Sp. z o.o., która zajmuje się zajmuje się promocją i dystrybucją światowego kina. Rozpoczęto również prace nad wdrożeniem serwisów Sanger Metal, Plus Camerimage, kino Pionier 1909 i PSEW konferencja 2011.

f) Zawarta została umowa z firmą amerykańską na dostarczanie kontentu do polskiej strony internetowej dużego operatora telewizji kablowej.

g) Prowadzony przez Spółkę portal Stopklatka.pl wziął udział w charakterze patrona medialnego 23 przedsięwzięć, w tym Nagrody Publiczności Europejskiej Nagrody Filmowej (Stopklatka.pl jest jedynym internetowym partnerem z Polski), festiwalu Letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu, premier kinowych i dvd oraz nocnych maratonów filmowych Multikina.

h) Stopklatka współorganizowała 37. Ińskie Lato Filmowe. Zarząd był zaangażowany w organizację, natomiast specjaliści zajmowali się opracowaniem programu, pozyskaniem finansowania, prowadzili prace DTP dla celów marketingowych festiwalu, a także pozostałe działania operacyjne. Spółka przygotowała stronę internetową festiwalu.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

Spółka nie przewiduje wymienionych wydarzeń we wrześniu 2010 roku.

Podstawa prawna:
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku z późn. zm. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

 

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 15/2010

 

Osoby reprezentujące spółkę: Adam Bortnik - Prezes Zarządu