Raport EBI nr 17/2010 (ESPI nr 5/2010): Zwołanie NWZA Stopklatka S.A. na dzień 6 grudnia 2010 roku

Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Stopklatka S.A. w dniu 6.12.2010

 NWZA 20101206 Dokumenty Stopklatka SA.pdf
(375 KB)

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect wyrażonego w Załączniku nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy z dnia 18 grudnia 2009 r.

 

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 17/2010 i w systemie ESPI pod numerem 5/2010

 

Osoby reprezentujące spółkę: Adam Bortnik - Prezes Zarządu