Raport EBI nr 19/2010: Raport miesięczny za październik 2010 r.

Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu treść raportu miesięcznego za październik 2010 r.

201010 Raport miesieczny Stopklatka SA.pdf
(410 KB)

Podstawa prawna:
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect"

 

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 19/2010

 

Osoby reprezentujące spółkę: Adam Bortnik - Prezes Zarządu