Raport EBI nr 20/2010: Publikacja strategii Stopklatka na lata 2010-2014

Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej informacji strategię Spółki.

 Strategia rozwoju spolki Stopklatka SA 2010-11-12.pdf
(509 KB)

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect wyrażonego w Załączniku nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy z dnia 18 grudnia 2009 r.

 

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 20/2010

 

Osoby reprezentujące spółkę: Adam Bortnik - Prezes Zarządu