Raport ESPI nr 1/2010: Zawiadomienie w trybie art. 69 ust 1 Ustawy o ofercie

Zarząd Stopklatka S.A. informuje, że w dniu 13 lipca 2009 roku otrzymał od następujących akcjonariuszy: spółki "Kino Polska TV" Sp. z o.o., spółki Net Internet S.A. oraz od Pana Romualda Chazbijewicza trzy zawiadomienia przekazane na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005r.

 

Raport opublikowany w systemie ESPI pod numerem 1/2010

 

Osoby reprezentujące spółkę: Prezes Zarządu - Adam Bortnik