Raport EBI nr 7/2010: Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2010 roku.

Zarząd Stopklatka S.A. podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2010 roku. Przekazywanie raportów miesięcznych, kwartalnych i raportu rocznego będzie odbywało się w następujących terminach.

Miesięczne:
- do 14 dnia każdego miesiąca;

Kwartalne:
- za II kwartał 2010 r. dnia 13 sierpnia 2010 r.;
- za III kwartał 2010 r. do dnia 12 listopada 2010 r.;
- za IV kwartał 2010 r. do dnia 14 lutego 2011 r.;

Roczny:
- raport roczny za 2010 rok - 15.06.2011 r.

Zarząd informuje, że ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego.

 

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 7/2010

 

Osoby reprezentujące spółkę: Adam Bortnik - Prezes Zarządu