Raport EBI nr 5/2010: Wyznaczenie pierwszego dnia notowania PDA serii B - korekta

Zarząd Stopklatka S.A. przekazuje, iż na dzień 12 lipca br. wyznaczony został przez Zarząd GPW dzień pierwszego notowania dla 193.045 Praw do Akcji serii B o wartości nominalnej 1 zł każda. PDA serii B będą notowane na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "STKA".

 

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 5/2010

 

Osoby reprezentujące spółkę: Adam Bortnik - Prezes Zarządu