Raport EBI nr 3/2010: Złożenie do KRS wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego

Zarząd Stopklatka S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 8 lipca, został złożony wniosek do Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego o podwyższenie kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii B.

 

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 3/2010

 

Osoby reprezentujące spółkę: Adam Bortnik - Prezes Zarządu