Raport EBI nr 1/2010: Uzyskanie przez Stopklatka Spółka Akcyjna dostępu do EBI

Zarząd Stopklatka S.A. informuje, iż w dniu 2 lipca 2010 roku na podstawie decyzji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. otrzymał informację o uzyskaniu dostępu do Elektronicznej Bazy Informacji - EBI. W związku z powyższym od dnia 5 lipca 2010 roku Emitent rozpoczyna przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem EBI. Wszystkie raporty publikowane będą przez Spółkę w języku polskim.

 

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 1/2010

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adam Bortnik - Prezes Zarządu
  • Przemysław Basiak - Członek Zarządu