Raport EBI nr 21/2010: Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 6 grudnia 2010 r.

Zarząd Stopklatka S.A. z siedzibą w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 6 grudnia 2010 r.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

 

101206 Protokol NWZA Stopklatka SA.pdf
(2190.1 KB)

 

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 21/2010

 

Osoby reprezentujące spółkę: Adam Bortnik - Prezes Zarządu