Raport ESPI nr 10/2010: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZ w dniu 6 grudnia 2010

Zarząd Stopklatka S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 6 grudnia 2010 r.

  1. Kino Polska TV S.A. - liczba akcji 877 193 i liczba głosów 877 193 co stanowiło 48,21% akcji na NWZ i uprawniało do 48,21% głosów. Akcje te stanowią 45,01 % ogólnej liczby akcji i uprawniają do 45,01% ogólnej liczby głosów w kapitale Spółki.
  2. Net Internet S.A. - liczba akcji 393 807 i liczba głosów 393 807 co stanowiło 21,64 % akcji na NWZ i uprawniało do 21,64% głosów. Akcje te stanowią 20,21% ogólnej liczby akcji i uprawniają do 20,21% ogólnej liczby głosów w kapitale Spółki.
  3. Adam Bortnik - liczba akcji 176 000 i liczba głosów 176 000 co stanowiło 9,67% akcji na NWZ i uprawniało do 9,67% głosów. Akcje te stanowią 9,03% ogólnej liczby akcji i uprawniają do 9,03% ogólnej liczby głosów w kapitale Spółki.
  4. Przemysław Basiak - liczba akcji 176 000 i liczba głosów 176 000 co stanowiło 9,67% akcji na NWZ i uprawniało do 9,67% głosów. Akcje te stanowią 9,03% ogólnej liczby akcji i uprawniają do 9,03% ogólnej liczby głosów w kapitale Spółki.

 

Raport opublikowany w systemie ESPI pod numerem 10/2010

 

Osoby reprezentujące spółkę: Adam Bortnik - Prezes Zarządu