Raport EBI nr 26/2011: Raport miesięczny za sierpień 2011 r.

Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu treść raportu miesięcznego za sierpień 2011 r.

 201108 Raport miesięczny Stopklatka SA.pdf


Podstawa prawna:
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku -"Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect"

 

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 26/2011

 

Osoby reprezentujące spółkę: Przemysław Basiak - Członek Zarządu