Raport EBI nr 25/2010: Raport miesięczny za listopad 2010 r.

Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu treść raportu miesięcznego za listopad 2010 r.

 201011 Raport miesieczny Stopklatka SA.pdf
(415 KB)

Podstawa prawna:
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect"

 

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 25/2010

 

Osoby reprezentujące spółkę: Adam Bortnik - Prezes Zarządu