Raport EBI nr 14/2010: Informacja dla Akcjonariuszy i Inwestorów

W efekcie równoległego (obok debiutu na NewConnect) wejścia inwestora branżowego, którym jest Kino Polska TV Sp. z o.o., Spółka Stopklatka S.A. jest w trakcie modyfikowania przez zespół składający się z kluczowych pracowników Emitenta oraz KPTV celów strategicznych.

Planowany termin podania przez Spółkę do publicznej wiadomości nowych celów strategicznych na najbliższe lata to przełom III i IV kwartału br. Jednocześnie informujemy, że Emitent realizuje cele emisji serii B zgodnie z przyjętym harmonogramem, tym samym konsekwentnie prowadzi prace rozwojowe zmierzające do wdrożenia funkcjonalności.

Podstawa prawna:
§ 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" (Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy z dnia 18 grudnia 2009 r.).

 

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 14/2010

 

Osoby reprezentujące spółkę: Adam Bortnik - Prezes Zarządu