Raport EBI nr 16/2014 (ESPI nr 5/2014): Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Stopklatka S.A. na dzień 28 kwietnia 2014 r.

Zarząd Stopklatka S.A. ("Spółka") zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ("NWZ"):.

• termin NWZ: 28 kwietnia 2014 r., godz. 14:00,
• miejsce NWZ: ul. Puławska 435A, Warszawa.

Treść ogłoszenia wraz z porządkiem obrad NWZ oraz projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Działając w oparciu o § 4 ust 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 1 października 2013 r.), Zarząd Spółki informuje, że projekt uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stopklatka S.A. zawiera propozycję zmiany Statutu Spółki. Treść jednolita Statutu Stopklatka S.A. po wprowadzeniu planowanych zmian została przedstawiona w projekcie uchwały nr 6 NWZ. Aktualne brzmienie Statutu Stopklatka S.A. stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna :
§ 4 ust 2 pkt. 1-3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 1 października 2013 r.)

Załączniki:

NWZA_Stopklatka_SA_28_04_2014_ogloszenie.pdf rozmiar: 53 kB

NWZA_28_04_2014_projekty_uchwal.pdf rozmiar: 60 kB

Aktualne_brzmienie_Statutu_Stopklatka_ SA.pdf rozmiar: 60 kB

 


Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 16/2014

Raport opublikowany w systemie ESPI pod numerem 5/2014

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu
  • Agnieszka Sadowska - Członek Zarządu