Raport EBI nr 23/2010: Zmiany w organach zarządczych Spółki

Rada Nadzorcza Spółki Stopklatka S.A. na posiedzeniu w dniu 6 grudnia 2010r. podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 6 grudnia br. Pani Iwony Zabielskiej-Stadnik na funkcję Członka Zarządu Stopklatka S.A. (powołanie zgodnie z art. 13 pkt 3 Statutu Spółki o powołaniu organu Spółki). W związku z tym od dnia 6 grudnia 2010 r. Zarząd Emitenta jest trzyosobowy. W skład Zarządu Stopklatka S.A. wchodzą obecnie: Adam Bortnik - Prezes Zarządu, Przemysław Basiak - Członek Zarządu oraz Iwona Zabielska-Stadnik - Członek Zarządu

Iwona Zabielska-Stadnik zdobywała doświadczenie zawodowe podczas pracy dla czołowych polskich wydawnictw, m.in. dla Edipresse Polska S.A. i Wydawnictwa "Zwierciadło", gdzie zajmowała stanowiska kierownicze. Do jej obowiązków należało m.in. planowanie i realizacja strategii wydawniczej, przeprowadzanie zmian w tytułach wydawniczych oraz zarządzanie strategią komunikacji marketingowej i promocji (tygodnik "Przekrój"). Wcześniej związana była z PTK Centertel jako menedżer pracujący w zakresie komunikacji marketingowej, przy wprowadzeniu na rynek marek Idea i POP (dzisiaj Orange). Jako niezależny konsultant z zakresu komunikacji i rozwoju mediów, była również twórcą wielu projektów autorskich, do których należą m.in. realizacja projektu Festiwal Komunikacji Społecznej "Komunikowanie dla Wspólnego Dobra" we współpracy z Fundacją Komunikacji Społecznej, przygotowanie strategii wydawniczej i koordynacja działań związanych z wprowadzeniem na rynek magazynu psychologicznego "Sens", przygotowanie pierwszego projektu portalu psychologicznego dla Wydawnictwa Zwierciadło, oraz opracowanie założeń dla projektu portalu filmowego dla Fundacji Promocji Kina Film Polski.

Jednocześnie Emitent pragnie poinformować, co zostało przekazane również w raporcie nr 21/2010 z dnia 7.12.2010 (pt. Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 6 grudnia 2010 r.), iż na mocy podjętych przez NWZA uchwał z dnia 6.12.2010 zmienił się również skład Rady Nadzorczej Emitenta, który obecnie przedstawia się następująco:
- Bogusław Kisielewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Piotr Reisch - Członek,
- Zbigniew Markowski - Członek,
- Piotr Skrzyp - Członek,
- Krzysztof Lindner - Członek.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

 

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 23/2010

 

Osoby reprezentujące spółkę: Adam Bortnik - Prezes Zarządu