Raport ESPI nr 1/2011: Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta od osoby zobowiązanej

Zarząd Stopklatka S.A. informuje, że w dniu 28 stycznia 2011 roku otrzymał od Przemysława Basiaka, pełniącego w spółce Stopklatka S.A. funkcję Członka Zarządu, zawiadomienie przekazane w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. W przekazanym spółce zawiadomieniu Przemysław Basiak poinformował, że w okresie od 12 lipca 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku dokonał następujących transakcji nabycia akcji Stopklatka S.A.:
- w dniu 20 lipca - zakup 230 szt. akcji po średniej cenie 3,94 PLN,
- w dniu 22 lipca - zakup 20 szt. akcji po średniej cenie 3,99 PLN,
- w dniu 27 lipca - zakup 100 szt. akcji po średniej cenie 3,83 PLN,
- w dniu 20 sierpnia - zakup 10 szt. akcji po średniej cenie 2,97 PLN,
tj. na łączną kwotę 1397,80 PLN.

Transakcje zostały zawarte w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 

Raport opublikowany w systemie ESPI pod numerem 1/2011

 

Osoby reprezentujące spółkę: Adam Bortnik - Prezes Zarządu