Raport ESPI nr 2/2011: Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta od osoby zobowiązanej

Zarząd Stopklatka S.A. informuje, że w dniu 28 stycznia 2011 roku otrzymał od Adama Bortnika, pełniącego w spółce Stopklatka S.A. funkcję Prezesa Zarządu, zawiadomienie przekazane w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. W przekazanym spółce zawiadomieniu Adam Bortnik poinformował, że w okresie od 12 lipca 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku dokonał następujących transakcji nabycia akcji Stopklatka S.A.:
- w dniu 14 lipca - zakup 240 szt. akcji po średniej cenie 4,04 PLN,
- w dniu 15 lipca - zakup 10 szt. akcji po średniej cenie 4,07 PLN,
- w dniu 16 lipca - zakup 10 szt. akcji po średniej cenie 4,00 PLN,
- w dniu 19 lipca - zakup 250 szt. akcji po średniej cenie 3,88 PLN,
tj. na łączną kwotę 2020,80 PLN.

Transakcje zostały zawarte w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 

Raport opublikowany w systemie ESPI pod numerem 2/2011

 

Osoby reprezentujące spółkę: Adam Bortnik - Prezes Zarządu