Raport EBI nr 1/2011: Wyznaczenie na 12.01.2011 pierwszego dnia notowania akcji serii A2

Zarząd Stopklatka S.A. informuje o podjęciu w dniu dzisiejszym uchwały Nr 25/2011 przez Zarząd GPW w Warszawie S.A. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania akcji serii A2.
Zarząd GPW postanowił określić dzień 12 stycznia br. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 485.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 1 zł każda akcja. Akcje będą notowane na rynku kierowanym zleceniami, w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "STOPKLA" i oznaczeniem "STK".

Podstawa prawna:
§3 ust 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

 

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 1/2011

 

Osoby reprezentujące spółkę: Adam Bortnik - Prezes Zarządu