Raport EBI nr 2/2011: Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2011 roku

Zarząd podaje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2011 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

Raporty miesięczne:
- będą przekazywane najpóźniej do 14 dnia każdego miesiąca.

Raporty kwartalne:
- Raport kwartalny za IV kwartał 2010 roku - w dniu 14 lutego 2011,
- Raport kwartalny za I kwartał 2011 roku - w dniu 13 maja 2011,
- Raport kwartalny za II kwartał 2011 roku - w dniu 12 sierpnia 2011,
- Raport kwartalny za III kwartał 2011 roku - w dniu 14 listopada 2011.

Raport roczny za 2010 rok:
- 23 maja 2011.

Zarząd informuje, że ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego najpóźniej na dwa dni przed publikacją raportu okresowego.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14. 1 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy z dnia 18 grudnia 2009 r. "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 2/2011

 

Osoby reprezentujące spółkę: Adam Bortnik - Prezes Zarządu