Raport EBI nr 6/2011: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2010 rok

Zarząd Emitenta informuje o planowanym przyspieszeniu terminu publikacji raportu rocznego za rok 2010.

Zgodnie z przekazanym w raporcie bieżącym EBI nr 3/2011 z dnia 31.01.2011 r. harmonogramem przekazywania raportów okresowych w 2011 roku Emitent podał, że raport roczny zostanie opublikowany w dniu 23 maja 2011 roku. Nowy termin przekazania do publicznej informacji raportu rocznego to 7 marca 2011 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że terminy publikacji pozostałych raportów okresowych w 2011 r. przekazane raportem EBI nr 3/2011 z dna 31.01.2011 r. nie uległy zmianie, a ewentualne korekty dat będą przekazywane przez Spółkę w formie raportów bieżących.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Osoby reprezentujące spółkę: Adam Bortnik - Prezes Zarządu