KALENDARIUM 2020

Terminy przekazywania raportów okresowych przez Spółkę w 2020 r.:

• Raport roczny za rok obrotowy 2019
- termin publikacji: 19 marca 2020 r.
 
• Raport kwartalny za I kwartał 2020 r. 
- termin publikacji: 7 maja 2020 r.
 
• Raport kwartalny za II kwartał 2020 r. 
- termin publikacji: 6 sierpnia 2020 r.
 
• Raport kwartalny za III kwartał 2020 r. 
- termin publikacji: 5 listopada 2020 r.