KALENDARIUM 2020

Walne Zgromadzenia:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie - 21 września 2020 r., godz. 11:00

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie - 17 listopada 2020 r., godz. 11:00