KALENDARIUM 2019

Terminy przekazywania raportów okresowych przez Spółkę w 2019 r.:

Raport roczny za rok obrotowy 2018
- termin publikacji: 19 marca 2019 r.
 
Raport kwartalny za I kwartał 2019 r. 
- termin publikacji: 9 maja 2019 r.
 
Raport kwartalny za II kwartał 2019 r. 
- termin publikacji: 8 sierpnia 2019 r.
 
Raport kwartalny za III kwartał 2019 r. 
- termin publikacji: 14 listopada 2019 r.
 

Walne Zgromadzenia:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie - 24 czerwca 2019 r., godz. 10:00

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie - 12 listopada 2019 r., godz. 11:00