KALENDARIUM 2019

Terminy przekazywania raportów okresowych przez Spółkę w 2019 r.:

Raport roczny za rok obrotowy 2018
- termin publikacji: 19 marca 2019 r.
 
Raport kwartalny za I kwartał 2019 r. 
- termin publikacji: 9 maja 2019 r.
 
Raport kwartalny za II kwartał 2019 r. 
- termin publikacji: 8 sierpnia 2019 r.
 
Raport kwartalny za III kwartał 2019 r. 
- termin publikacji: 7 listopada 2019 r.