KALENDARIUM 2018

Terminy przekazywania raportów okresowych przez Spółkę w 2018 r.:

• Raport roczny za rok obrotowy 2017
- termin publikacji: 7 marca 2018 r.

• Raport kwartalny za I kwartał 2018 r.
- termin publikacji: 23 kwietnia 2018 r.

• Raport kwartalny za II kwartał 2018 r.
- termin publikacji: 14 sierpnia 2018 r.

• Raport kwartalny za III kwartał 2018 r.
- termin publikacji: 14 listopada 2018 r.

Raporty miesięczne:
- będą przekazywane najpóźniej do 14 dnia każdego miesiąca.

Informacje o ewentualnych zmianach wyżej wyszczególnionych terminów będą przekazywane w formie raportów bieżących.

Walne Zgromadzenia:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie - 29 czerwca 2018 r., godz. 10:00

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie - 18 lipca 2018 r., godz. 10:00

Stopklatka S.A. jest notowana na ASO NewConnect od 12 lipca 2010 r.