KALENDARIUM 2018

Terminy przekazywania raportów okresowych przez Spółkę w 2018 r.:

• Raport roczny za rok obrotowy 2017
- termin publikacji: 7 marca 2018 r.

• Raport kwartalny za I kwartał 2018 r.
- termin publikacji: 15 maja 2018 r.

• Raport kwartalny za II kwartał 2018 r.
- termin publikacji: 9 sierpnia 2018 r.

• Raport kwartalny za III kwartał 2018 r.
- termin publikacji: 8 listopada 2018 r.

Raporty miesięczne:
- będą przekazywane najpóźniej do 14 dnia każdego miesiąca.

Informacje o ewentualnych zmianach wyżej wyszczególnionych terminów będą przekazywane w formie raportów bieżących.

Stopklatka S.A. jest notowana na ASO NewConnect od 12 lipca 2010 r.