ZWZ - 27 czerwca 2013

Informacja o ogólnej liczbie akcji

W dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stopklatka S.A. ogólna liczba akcji Stopklatka S.A. wynosi 2.275.246 i ogólna liczba głosów z tych akcji wynosi 2.275.246, w tym:

  1. 271.000 akcji serii A1, uprawnionych do 1.271.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy,
  2. 485.000 akcji serii A2, uprawnionych do 485.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy,
  3. 193.045 akcji serii B, uprawnionych do 193.045 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy,
  4. 326.201 akcji serii C, uprawnionych do 326.201 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Projekty uchwał na ZWZA Stopklatka S.A. - 27.06.2013 r.
(60 KB)

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stopklatka S.A. - 27.06.2013 r.
(53 KB)

ZWZA_20130627_Formularz_dla_os_innej_niz_fiz_-_zgloszenie_projektu_uchwaly_Stopklatka_SA
(69 kb)

ZWZA_20130627_Formularz_dla_os_innej_niz_fiz_-_umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad_Stopklatka_SA
(60 kb)

ZWZA_20130627_Formularz_pelnomocnictwa_Stopklatka_SA
(68 kb)

ZWZA_20130627_Formularz_pozwalajacy_na_wykonywanie_prawa_glosu_przez_pelnomocnika_Stopklatka_SA
(113 kb)

ZWZA_20130627_Wniosek_o_umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad_Stopklatka_SA
(60 kb)

ZWZA_20130627_Zgloszenie_projektu_uchwaly_Stopklatka_SA
(54 kb)

Wniosek Zarządu_strata 2012
(116 kb)

Sprawozdanie RN z działalności w roku 2012
(192 kb)

Sprawozdanie RN z oceny
(207 kb)

Raport roczny za 2012
(4 MB)