ZWZ - 30 czerwca 2014

Informacja o ogólnej liczbie akcji

W dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stopklatka S.A. ogólna liczba akcji Stopklatka S.A. wynosi 2.275.246 i ogólna liczba głosów z tych akcji wynosi 2.275.246, w tym:

  1. 271.000 akcji serii A1, uprawnionych do 1.271.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy,
  2. 485.000 akcji serii A2, uprawnionych do 485.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy,
  3. 193.045 akcji serii B, uprawnionych do 193.045 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy,
  4. 326.201 akcji serii C, uprawnionych do 326.201 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

 

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stopklatka S.A. - 30.06.2014 r.
 

Projekty uchwał na ZWZA Stopklatka S.A. - 30.06.2014 r.

ZWZA_20140630_Formularz_dla_os_fiz_-_zgloszenie_projektu_uchwaly_Stopklatka_SA

ZWZA_20140630_Formularz_dla_os_fiz_-_umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad_Stopklatka_SA

ZWZA_20140630_Formularz_dla_os_innej_niz_fiz_-_zgloszenie_projektu_uchwaly_Stopklatka_SA

ZWZA_20140630_Formularz_dla_os_innej_niz_fiz_-_umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad_Stopklatka_SA

ZWZA_20140630_Formularz_pelnomocnictwa_Stopklatka_SA

ZWZA_20140630_Formularz_pozwalajacy_na_wykonywanie_prawa_glosu_przez_pelnomocnika_Stopklatka_SA

ZWZA_20140630_Dokumentacja_przedstawiana_ZWZ_Stopklatka_SA

20140630_Tresc_Uchwal_ZWZ_Stopklatka_SA