Raport EBI nr 10/2016: Wykorzystanie środków pozyskanych z emisji akcji serii E Stopklatka S.A.

Zarząd Stopklatka S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 17 lutego 2016 r. dokonał spłaty wskazanych poniżej pożyczek, realizując tym samym jeden z celów emisyjnych publicznej oferty akcji serii E, przeprowadzonej na podstawie memorandum informacyjnego z dnia 
17 grudnia 2015 r. (raport bieżący EBI 28/2015).

Spółka dokonała spłaty następujących pożyczek:


Pożyczkodawca: Kino Polska TV S.A.

Umowa numer 1 (Emitent poinformował o podpisaniu niniejszej umowy pożyczki raportem bieżącym EBI nr 20/2014):
− data podpisania umowy: 24 kwietnia 2014 r.,
− kwota pożyczki 600.000 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych),
− oprocentowanie: WIBOR 3M powiększony o 1,5 pkt % (półtora punktu procentowego) w skali roku,
− data spłaty: 17 lutego 2016 r.

Umowa numer 2
− data podpisania umowy: 19 grudnia 2014 r.,
− kwota pożyczki 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych),
− oprocentowanie: WIBOR 3M powiększony o 1,5 pkt % (półtora punktu procentowego) w skali roku,
− data spłaty: 17 lutego 2016 r.

Umowa numer 3 (Emitent poinformował o podpisaniu niniejszej umowy pożyczki raportem bieżącym EBI nr 2/2015): 
− data podpisania umowy: 15 stycznia 2015 r.,
− kwota pożyczki 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych),
− oprocentowanie: WIBOR 3M powiększony o 1,5 pkt % (półtora punktu procentowego) w skali roku,
− data spłaty: 17 lutego 2016 r.


Pożyczkodawca: Agora S.A.

Umowa numer 1 (Emitent poinformował o podpisaniu niniejszej umowy pożyczki raportem bieżącym EBI nr 19/2014):
− data podpisania umowy: 24 kwietnia 2014 r.,
− kwota pożyczki 600.000 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych),
− oprocentowanie: WIBOR 3M powiększony o 1,5 pkt % (półtora punktu procentowego) w skali roku,
− data spłaty: 17 lutego 2016 r.

Umowa numer 2
− data podpisania umowy: 19 grudnia 2014 r.,
− kwota pożyczki 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych),
− oprocentowanie: WIBOR 3M powiększony o 1,5 pkt % (półtora punktu procentowego) w skali roku,
− data spłaty: 17 lutego 2016 r.

Umowa numer 3 (Emitent poinformował o podpisaniu niniejszej umowy pożyczki raportem bieżącym  EBI nr 3/2015): 
− data podpisania umowy: 15 stycznia 2015 r.,
− kwota pożyczki 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych),
− oprocentowanie: WIBOR 3M powiększony o 1,5 pkt % (półtora punktu procentowego) w skali roku,
− data spłaty: 17 lutego 2016 r.

W związku z dokonaniem spłaty powyższych należności, wskazane umowy pożyczek z dniem dzisiejszym, tj. 17 lutego 2016 r. uległy rozwiązaniu.

Podstawa prawna: 
§3 ust. 1 oraz §3 ust. 2 pkt 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 1 października 2013 r.)

 

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 10/2016

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu
Agnieszka Sadowska – Członek Zarządu